Skitter - Slideshow for anytime!
 • Karlo Goldoni - Ribarske Svađe
  Prevod: Ivo Tijardović

  Ponedeljak, 25. mart, 20.00, Velika sala

 • ASTRONOMIJA I ASTROLOGIJA – NAUKA I PSEUDONAUKA
  Naučni program
  Ponedeljak, 25. mart, 19.00, Mala sala

 • FISH IN OIL
  Utorak, 26. mart, 20.00, Velika sala

 • Narodno pozorište u Beogradu
  Ljubomir Simović - Hasanaginica
  Sreda, 27. mart, 20.00, Velika sala


Petak 22, subota 23, nedelja 24. mart
PANORAMA
BALKANSKA MEĐA

1999. Srbija je bombardovana i Kosovo je prepušteno pljački razbojnika pod komandom albanskog ratnik...
19 – 31. mart, Galerija
POSLE ISTINE

Izložba Posle istine se sastoji od tri rada koji su deo master projekata na Departmanu za digitalne...
18 - 31. mart, Hol Biblioteke
UPOZNAJTE DRAMATURGIJU

Nauka koja se bavi teorijskom analizom drame i načelima organizacije dramske građe kao i izvođenjem dramskih dela, ali i dramama uopšte, zove se dramaturgija...