2. 11. 2016.| Forum

Sreda, 2. novembar, 19.00

Klub-knjižara Magistrala

Teološke teme

VRATA RAJA

Koncept raja u velikim religijama

 

Govori: Dušan Pajin

 

Ideja ili arhetip raja se javlja u najranijim kulturama Starog Egipta, Grčke, Indije, a kasnije i u hrišćanskoj tradiciji. Različite kulture su raj predstavljale upečatljivim likovnim delima i tehnikama koje su prethodile savremenom marketingu. To je jedna od trajnijih ideja u različitim kulturama i religijskim učenjima, koja se kasnije pojavila i u drugim vidovima političkih i ekonomskih projekcija - u komunizmu, kapitalizmu, potrošačkom društvu obilja.