14. 11. 2016.| Forum

Ponedeljak, 14. novembar, 19.00 Mala sala

Dnevnici i memoari

SEĆANjA IZ INDIJE 1997-2002.

Dnevnički zapisi ambasadora Čedomira Štrpca

 

Učestvuju: David Dašić, Predrag Marković, Milisav Savić, Milan Ristović i autor Čedomir Štrbac

 

Memoari i dnevnici su izvanredan dopunski izvor istoriografskih tumačenja međunarodnih odnosa. Posebno su zanimljivi, a mogu da budu i dragoceni, zapisi diplomata u zemljama koje su od strateškog interesa za spoljnu politiku. Među takve spadaju i knjige ambasadora u Indiji Čedomira Štrpca. Njegova Sećanja iz Indije bacaju novo i zasićeno svetlo na tu veliku zemlju Azije i srpsko-indijske odnose novijeg doba.