16. 11. 2016.| Forum

Sreda, 16. novembar, 19.00

Klub-knjižara Magistrala

Ekonomske teme

EKONOMSKA DIPLOMATIJA

 

Govori: David Dašić

 

Osim klasičnih političkih odnosa, diplomatija uključuje i kulturu, sport, nauku, kao i ekonomiju. Donedavno je ekonomija bila zanemarena, ali se u savremenoj epohi afirmisala kao veoma značajna dimenzija diplomatske aktivnosti. Odatle se sve češće praktikuje da se, pored atašea za kulturu i vojna pitnja, u predstavništvima postavljaju i ekonomske diplomate.