7. 12. 2016.| Forum

Среда, 7. децембар, 19.00, Клуб-књижара Магистрала

ТОПОГРАФИЈА ПОЛИТИЧКОГ

ЕКСТРЕМНА ЛЕВИЦА

Идеолошки аспекти левичарског екстремизма

 

Говори: Марија Ђорић

 

Постоје мишљења да су класични појмови политичке левице и деснице у тзв. постидеолошком добу превазиђени. Политичка сцена Европе, Балкана и Србије, међутим, указује на многе леве и десне форме идеолошког обликовања. Тиме што је неки политички чинилац - партија, покрет или лидер - дефинисан као леви или левичарски, не значи уједно да је екстреман, нарочито уколико се ради о умереним, егалитарним и еманципаторним варијантама. Напослетку, дискурс о природи савремене левице је потребан и због превладавања предрасуда које су обележиле раздобље комунизма.