14. 12. 2016.| Forum

Среда, 14. децембар, 19.00, Клуб-књижара Магистрала

Економске теме

ПРАЊЕ НОВЦА

Привредни и финансијски криминал

Утицај нелегалних новчаних токова на прерасподелу друштвеног богатства

 

Говори: Слободан Радоњић

 

У протеклих петнаестак година у Србију се улило приближно 20 милијарди евра капитала непознатог порекла, због чега је потребно истраживање и тумачење те неспорно негативне околности. Такође, тумачење је неопходно и због мера макроекономске, фискалне, монетарне и буџетске политике земље. Поред тога, сагледавање стања је нужно и због обуздавања циркулације капитала нелегалног порекла.