19. 12. 2016.| Forum

Понедељак, 19. децембар, 19.00, Мала сала

Екологија и нутриционизам

ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЉЕ

Амбијентални изазови здравом животу

 

Говори: Загорка Стевић Гојков

 

Повезаност свих природних процеса је логика која треба да нас води у разумевању процеса у нашем организму и нама самима. Реч је о здрављу. Време у којем живимо погодује прихватању оваквог начина виђења људи - као јединственог дела природе. Брз развој информатичке технологије постао је савршен алат за откривање нових спознаја у хуманој биологији и генетици. Квантна физика отворила је пут квантној медицини, а чини се и револуцији у класичној науци. Разумевање процеса здравља води интегрисању научних области. Откривање истине о човеку јесте пут синтезе у целину. Отуда и интегрисање класичне и алтернативне медицине. Ова истина се преплиће кроз политичка стратегијска документа од глобалног до локалног нивоа.