28. 12. 2016.| Forum

Среда, 28. децембар, 19.00, Клуб Галерија

Мозаик геополитике

МЕТОДИ ГЕОПОЛИТИКЕ

Приступи и методологија геополитичких истраживања

 

Говори: Милош Кнежевић

 

Приликом тумачења међународних односа често се помиње геополитика. Геополитичко тумачење, међутим, претпоставља примену специфичних метода, које често нису довољно познате онима који су уверени у геополитичност властитог дискурса. На предавању ће бити речи управо о комбинованим географским и политиколошким методама које се користе у геополитици.