7. 12. 2016.| Likovni program

ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2016

Festival novog filma i videa / Festival of New Film and Video

Beograd / Belgrade, 7 – 11. decembar 2016.

 

7-11. decembar, Velika galerija

Otvaranje: sreda, 7. novembar, 19.45

ALTERNATIVE FILM ARHIV Akademskog filmskog centra, Kustos Nikola Đurić

CONNECT ARCHIVES / EVROPSKA MREŽA, prezentacija

ONLAJN FILMSKIH ARHIVA, Predstavljaju: Sebestyén Kodolányi, Natalie Gravenor, Bálint Csöllei

 

Alternative film arhiv

 

Alternative film arhiv osnovan 1982. godine predstavlja idejnu sintezu rada Akademskog filmskog centra Doma kulture “Studentski grad” sagledanog kroz intenzivno negovanje filmskog stvaralaštva i aktivnosti na planu kritičke revalorizacije i teorijskog definisanja alternativne filmske produkcije.

 

U Arhivu alternativnog filma čuvaju se filmovi koje su autori realizovali u AKK/AFC-u od njegovog osnivanja 1958. godine do danas. Veliki i značajan deo fonda predstavljaju i filmovi koje su autori iz Beograda, Srbije i Jugoslavije pohranili u Arhivu. Prateća građa: publikacije, fotografije, dokumentarni filmski, video i fono zapisi kao i tehnika za reprodukciju starih filmskih i video formata, upotpunjuju sliku kulturnog miljea i vremena u kome su ovi filmovi nastajali. Umetnički i proizvodno alternativan u odnosu na vladajući kod profesinalne kinematografije, alternativni film je uvek bio na margini pažnje. Delimično digitalizovan filmski fond i mogućnost uvida samo u okviru Arhiva ili posebnih projekcija nisu pogodovali njegovoj prezentaciji i vrednovanju. Zato su dalja digitalizacija i dostupnost ovog filmskog fonda putem interneta jedan je od ključnih preduslova za istraživanje eksperimentalnog i avangardnog filma u Srbiji i njegovu prezentaciju u svetu.

Alternative Film Archive

Alternative Film Archive was founded in 1982 and represents the ideal synthesis of the work of Academic Film Center at Culture Centre “Studentski grad”, seen through the intensive development of film creation and activity in the field of critical revalorization and theoretical definition of alternative film production.

The Alternative Film Archive preserves films by artists who produced work within Academic Kino Club/Academic Film Center from 1958 to today. A significant part of the collection also includes films by artists not associated with AFC, who deposited their works for preservation and protection in the archive. Activities include: publications, photographs, documentary, video and audio recordings, also technology for reproducing old film and video formats, which depict the cultural milieu and the era in which these films were created. In relation to the mainstream of professional cinema, alternative film was always on the margins. The relatively small number of digital copies of these films and the limited opportunities to view them, usually either in the archive or through special projections, has resulted in a lack of recognition and valuation. This is why further digitalization and the availability of this film heritage online is one of the key preconditions for researching experimental and avant-garde film in Serbia and presenting it throughout the world.

 

ALTERNATIVE FILM ARHIV*

 

Sledeći tradiciju negovanja alternativnog filma, začetu u nekadašnjem Akademskom kino klubu, danajšnji Akademski filmski centar Doma kulture "Studentski grad" svoju aktivnost ovog puta usmerava u ostvarenje jednog značajnog kulturnog projekta. Osnivanje arhiva alternativnog filma, predstavlja, u izvesnom smislu, idejnu sintezu dosadašnjeg rada Akadmeskog filmskog centra sagledanog kroz intenzivno negovanje filmskog stvaralaštva i aktivnost na planu kritičke revalorizacije i teorijskog definisanja ove vrste filmske produkcije.

 

Iako je i ranije ukazivano na vrednosti našeg alternativnog filma, dosadašnja društvena briga za očuvanje njegovog postojećeg fonda nije bila i usaglašena sa njegovim celokupnim umetničkim, estetskim i kulturnim značajem. Stvaran uglavnom sredstvima i entuzijazmom zaljubljenika, jugoslovenski alternativni film je ostao u potpunosti prepušten svojim stvaraocima – amaterima i kino klubovima.

 

Umetnički i proizvodno alternativan u odnosu na vladajući kod profesinalne prdukcije, ovaj film je do sada bio na margini pažnje postojećih ustanova za čuvanje filmskih dela.

 

Osnivanje Arhiva alterantivnog filma je zato najadekvatniji način stvarnog iskazivanja svesti o umetničkoj i kulturnoj relevantnosti jugoslovenske alternativne filmske prakse. U tom smislu i koncepciju Arhva treba razumeti kao jedno od najcelishodnijih rešenja za očuvanje svih umetnički vrednih dela stvorenih u našem alternativnom filmu.

 

ALTERNATIVE FILM ARHIV

 

Osnivač Arhiva je Akademski filmski centar. Doma kulture "Studentski grad", u čijem sastavu Arhiv deluje.

 

Oblici rada

 

Arhiv prikuplja i čuva značajna ostvarenja alternativne filmske i video produkcije. Prikuplja i čuva dokumente, fotose i knjige vezane za alternativni film i video. Izdaje publikacije iz oblasti alternativnog filma i videa, kao i informacije o filmskom fondu i svojim aktivnostima. Priredjuje projekcije u dvorani Alternativnog bioskopa. Autorima, teoretičarima, kao i svim zainteresovanim omogućuje uvid u arhivirane filmove putem video-tejpa.

 

Način prikupljanja i čuvanja filmova

 

Arhiv prikuplja i čuva filmove na više načina:

Kopira originale, vlasništva autora i čuva ih kao arhivske kopije Autori i klubovi mogu dati Arhivu filma na čuvanje, zadržavajući pravo vlasništva. Autori zadržavaju autorska prava nad svojim filmovima. Originali i arhivske kopije se ne prikazuju Filmovi se čuvaju prema medjunarodnim standardima za arhiviranje filmova. U zavisnosti od finansijskih mogućnostni praviće se kopije za projekciju isključivo u Sali Alternativnog bioskopa, koji ima 80 mesta i mogućnost projektovanja svih filmskih formata i načina ozvučavanja. Svi arhivirani filmovi prebacuju se na video-tejp, čime se omogućuje svim zainteresovanima uvid u fond Arhiva.

 

Savet Arhiva

Sastoji se od autora i teoretičara Alternativnog filma. Predlaže filmove za koje smatra da su značajni za arhiviranje. Članovi Saveta, pored samostalnog praćenja alternativne filmske i video produkcije za svoju informaciju koriste i ALTERNATIVE FILM FESTIVAL koji organizuje Akademski filmski centar Doma kulture "Studentski grad".

 

*Tekst letka iz 1982. godine.

 

Prošlogodišnja tema festivala Alternativni film i internet rezultirala je postavljanjem demo sajta Arhiva alternativnog filma AFC-a DKSG-a http://afcarchive.rs/ i projektom umrežavanja sa već postojećim sajtom Bela Balaž studija iz Budimpešte i budućim sajtovima Slovenačke Kinoteke i Hrvatskog filmskog saveza. Pojedina kapitalna dela autora kakvi su Zoltan Husarik, Gabor Bodi, Živojin Pavlović, Kokan Rakonjac ili Tomislav Gotovac već su dostupna ljubiteljima i istraživačima alternativnog (eksperimentalnog, avangardnog, amaterskog ...) filma o čemu će Sebastijan Kodolani i saradnici govoriti na prezentaciji projekta Connect Archives koji će predstavljati internet bazu filmskog blaga regionalnih filmskih arhiva.

 

Connect Archives project

‘Connect Archives’ is an international digital film library and web application development initiative in collaboration with film and audiovisual archives, collections, cinematheques and mediatheques around Europe.

 

‘Connect Archives’ (CA) web application has been applied first on the Bela Balazs Studio Research Archives (BBS) films and documents.. Additional digital media content (film excerpts and full film - video - clips and photos) have been digitized and attached to film records. The BBS site has been launched in 2016 at bbsarchiv.hu.

 

As a sample of the collection, an AFC demo site has been launched in May 2016 at afcarchive.rs which is featuring 28 films with attached media content. On the AFC site film excerpts (and in some cases full-length YouTube videos) are available with public access.

 

Dom kulture studentski grad  (Akademski Filmski Centar), Hrvatski Filmski Savez and Slovenska Kinoteka have expressed their common will to begin a collaboration based on digital skills' development in 2016 by joining the program initiative of Connect Archives platfrom. The participants' goal is to establish an innovative, context-rich on-line and a compatible database which will provide better access to their film heritages and contemporary productions.