13. 12. 2016.| Forum

Уторак, 13. децембар, 19.00, Мала сала

Савремени тероризам

ДА ЛИ ТЕРОРИСТИ РАДЕ САМО ОНО ШТО ИМ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО?

Тероризам се испољава у одређеном и омеђеном простору

 

Говори: Милан Мијалковски

 

Тероризам је једна од главних опасности по равнотежу и мир у свету. Идеал индивидуалне и колективне сигурности се тешко нарушава терористичким делима. Међународни план на коме делују терористи захтева сарадњу свих одговорних и оспособљених чинилаца. О томе говори један од најистакнутијих експерата - Милан Мијалковски.