30. 3. 2017.| Biblioteka

Četvrtak, 30. mart, 18.00, Čitaonica E

PRETRAŽIVANjE ELEKTRONSKIH

BAZA PODATAKA

Predavač: Obrad Vučkovac, bibliotekar

 

Na ovoj radionici prezentovaćemo KoBSON - servis koji omogućava pristup najboljim i najpoznatijim naučnim časopisima, knjigama i citatnim indeksima iz celog sveta. Tehnike pretraživanja i prikupljanja literature biće objašnjene na primerima dve najpoznatije baze podataka - EBSCO i Science Direct.