10. 4. 2013.| Forum

Ponedeljak 10. april u 19:00, Mala sala

Smisao kulture: KULTURA U TRANZICIONOM SLALOMU

Dijalog o kulturnim institucijama i vaninstitucionalnoj kulturi