6. 4. 2017.| Biblioteka

INFORMACIONA PISMENOST - OSNOVNI KURS

 

Četvrtak, 6. april, 18.00, Čitaonica E

CITIRANjE JE KLjUČ DOBROG RADA - SVE O CITIRANjU

Predavač: Obrad Vučkovac, bibliotekar

 

Prilikom pisanja naučnog i stručnog teksta veoma je važan odabir literature. Korišćenjem kvalitetnih izvora opovrgavamo ili dokazujemo teze svog rada. Citiranjem se izbegava plagijarizam, daje kredibilitet radu, kao i uvid u literaturu koja se bavi istim ili sličnim temama.