25. 5. 2017.| Književni program

Četvrtak, 25. maj, 18.00, Klub Magistrala

Ciklus studenata Kluba 128 - Modernisti s margine

BOŠKO TOKIN: OD CENTRA DO MARGINE

Predavač dr Predrag Petrović, moderira Miloš Ilić, Klub 128

 

Boško Tokin (1894-1953), istaknuti protagonista srpske umetničke avangarde 20-ih godina XX veka, bio je pesnik, pripovedač, kritičar, teoretičar i propagator filma, prevodilac, književni kritičar, novinar, saradnik i osnivač avangardnih časopisa, jedan od inicijatora ekspresionizma i zenitizma, jedan od osnivača Jugoslovenskog novinarskog udruženja. Objavio je prve teorijske tekstove o filmu na ovim prostorima. S Draganom Aleksićem režirao je nedovršeni film Kačaci u Topčideru. U romanu Terazije dao je uzbudljivu sliku međuratnog Beograda. Tokom II svetskog rata bio je saradnik lista Kolo, zbog čega je osuđen. S Vladetom Lukićem objavio je prvi jugoslovenski Filmski leksikon. Svestrana umetnička aktivnost Tokina nezaobilazna je za razumevanje modernih tokova srpske kulture u XX veku.

 

Predrag Petrović (1975, Užice) magistrirao je i doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde radi kao docent na predmetu Srpska književnost dvadesetog veka. Saradnik je Instituta za književnost i umetnost. Knjige: Avangardni roman bez romana: poetika kratkog romana srpske avangarde, Otkrivanje totaliteta: romani Rastka Petrovića i Između muzike i smrti. Ogledi o modernističkoj poeziji.

Link za dokument :