21. 6. 2017.| Biblioteka

Sreda, 21. jun, 18.00, Čitaonica E

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI

Predavač: Obrad Vučkovac, bibliotekar

 

Geografski informacioni sistemi (GIS) postaju veoma tražena veština u mnogim oblastima: poljoprivreda, ekologija, marketing, zdravstvo, energetika, itd. Takozvane pametne karte (grafika koja je povezana sa bazom podataka), omogućavaju prikaz informacija u prostoru i njihovo analiziranje putem interaktivnih upita. GIS obezbeđuju korisnicima pristup različitim informacijama koje treba da doprinesu boljem donošenju odluka, smanjenju troškova, efikasnijoj komunikaciji. Priča o geografskim informacionim sistemima biće propraćena nizom primera, koji treba da objasne šta su GIS i na koji način se koriste.