15. 6. 2017.| Likovni program

 

15. jun - 10. jul, Velika galerija

Otvaranje: četvrtak, 15. jun, 19.00

7x4 - Nenad Milovanović

 

Materijal sa kojim sam se susreo u toku rada, gvozdene pločice, inspirisao me je i omogućio da istražujem formu i oblik, i da kroz uslovlјeni geometrijski materijal pokušam da dočaram svoju ideju u novoj formi. Slučajnosti su neretko inspiracija

umetnicima, kao i uviđanje dragocenosti u nečemu što bi nekome izgledalo potpuno banalno...Naziv izložbe 7x4 proizašao je upravo iz dimenzija samih pločica koje sam pronašao na jednom beogradskom stovarištu, čime želim da naglasim uticaj svakodnevnih situacija na stvaralaštvo i sposobnost uviđanja istih, jer bez toga i bez dimenzije tog materijala ovih radova ne bi ni bilo.

Nenad Milovanović

 

Nenad Milovanović je diplomirao na FPU u Beogradu, 2013. godine, na odseku za primenjeno vajarstvo, a 2015. završio master studije na istom fakultetu. Član je ULUS-a od 2015. godine i ULUPUDS-a od 2016. Učesnik je preko trideset grupnih izložbi u zemlјi i inostranstvu.

 

Dve njegove skulpture postavlјene su u javnom prostoru u Beogradu, a jedna u parku skulptura galerije Ron Gombok u Australiji. Živi i radi u Beogradu.