16. 8. 2017.| Biblioteka

16-31.avgust,Hol Biblioteke

SERBIAN NOVELS

Autor izložbe: Rastko Marković

 

U fondu Biblioteke pored literature na maternjem jeziku možete pozajmiti literaturu na nekom od stranih jezika, pre svega na engleskom. U pitanju su klasici ali i savremena književnost, domaći i strani autori, beletristika i stručna literarura. Možete se upoznati sa prevodima srpskih romana i ujedno obnoviti i popraviti svoj engleski.