12. 10. 2017.| Biblioteka

Četvrtak 12. oktobar, 18.00, Čitaonica E

PRETRAŽIVANjE ONLAJN KATALOGA BIBLIOTEKE

 

Predavač: Obrad Vučkovac, bibliotekar

 

Danas gotovo svaka biblioteka poseduje elektronski katalog dostupan onlajn. Biblioteka DKSG se zajedno sa oko 160 srpskih biblioteka nalazi u sistemu COBISS - Kooperativni onlajn bibliografski sistemi i servisi. Baza sadrži podatke o približno 1,6 miliona knjiga, 780.000 članaka, 70.000 časopisa i novina, itd. Pretragom kataloga možete doći do informacija o željenoj publikaciji: podaci o autoru, izdavaču, godini izdanja, dostupnosti i slično, kao i u kojoj biblioteci se nalazi željena publikacija. Na ovoj radionici savladaćete osnovne i napredne tehnike pretraživanja kataloga.