19. 10. 2017.| Biblioteka

Četvrtak, 19. oktobar, 18.00, Čitaonica E

PRETRAŽIVANjE ELEKTRONSKIH BAZA PODATAKA

 

Predavač: Obrad Vučkovac, bibliotekar

 

Tema ove radionice je KoBSON servis, koji omogućava pristup najboljim i najpoznatijim naučnim časopisima, knjigama i citatnim indeksima iz celog sveta. Kobson omogućava pretragu 35.000 časopisa i oko 100.000 knjiga. Tehnike pretraživanja, prikupljanja i načini citiranja literature biće objašnjeni na primerima dve najpoznatije baze podataka - EBSCO i Science Direct.

 

Prijavite se za radionice na: biblioteka@dksg.rs