9. 11. 2017.| Biblioteka

Četvrtak, 9. novembar, 19.00, Klub Magistrala

Predstavlјanje knjige

IZABRANA PISMA KNјIŽEVNIKA iz Arhivske zbirke Joce Vujića u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“

 

Govore: dr Tatjana Brzulović Stanisavlјević (autorka), dr Dragana Stolić

  

Jovan Joca Vujić (1863-1934) je bio veliki dobrotvor, kolekcionar, bibliofil, značajan kulturni poslenik srpskog naroda. Odlikovan je brojnim odličjima, a njegov portret nalazi se u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu. Tokom života je dosta putovao po Srbiji i Evropi i obilazio muzeje, galerije, biblioteke, antikvarnice, privatne kolekcije. Tako je nastala njegova privatna zbirka starina, umetničkih dela, knjiga, arheoloških predmeta, nakita, arhivalija, oružja. Arhivska zbirka Joce Vujića je 1931. testamentom zaveštana Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu.

Nakon osamdeset četiri godine od kada je zbirka prispela u Univerzitetsku biblioteku, u ovoj se knjizi prvi put objavlјuju izabrana pisma književnika s kraja 19. i početka 20. veka iz Arhivske zbirke Joce Vujića. Nјihovim objavlјivanjem ne samo da se želi dati originalan i značajan doprinos istoriji i istoriji književnosti Srbije, već i oživeti sećanje na plemenitog darodavca (dr Tatjana Brzulović Stanisavlјević)