2. 11. 2017.| Biblioteka

 

Četvrtak, 2. novembar, 18.00, Čitaonica E

SVE O CITIRANјU

 

Predavač: Obrad Vučkovac, bibliotekar

 

Prilikom pisanja stručnog/naučnog rada autor svoj stav gradi na opovrgavanju ili potvrđivanju stavova drugih autora (parafraziranjem ili citiranjem). Literatura se koristi i da bi se pokazalo na osnovu čega smo došli do nekog zaklјučka. Ono što je veoma važno je da korišćenu literaturu citiramo, jer na taj način izbegavamo plagijarizam. Citiranjem prikazujemo izvore koje smo koristili i upućujemo čitaoce na dalјe istraživanje neke teme. Postoji više prihvaćenih stilova citiranja: Čikago, Harvard, APA, MLA i dr.