24. 11. 2017.| Biblioteka

Prozor Šangaja

Petak, 24. novembar, 19.00, Čitaonica E

KINA IZBLIZA

Predavač: Marina Pop-Cenić

 

Narodna Republika Kina je veoma dugo bila zatvorena zemlјa. Tokom dugog civilizacijskog i istorijskog razvoja stanovništvo je uspevalo da zadrži mnoge običaje i očuva brojne tradicionalne vrednosti. Kina je dominantan nosilac kulture Istoka. Sa druge strane nalazi se zapadna kultura sa svojim specifičnim obeležjima. Balkan je na raskrsnici Istoka i Zapada, a mentalitet njegovih lјudi satkan pod uticajem različitih kultura.

 

Na predavanju će biti govora o sličnostima i razlikama u običajima i mentalitetu lјudi koji potiču iz različitih kulturnih podneblјa.

 

Studenti polaznici Škole kineskog jezika podeliće svoja iskustva sa studijskog putovanja u Kinu. Imaćemo priliku da iz njihovog ugla sagledamo Kinu i razlike i sličnosti sa kojima su se oni susreli.

 

Izlaganja prate video-projekcije.