6. 12. 2017.| Biblioteka

Sreda, 6. decembar, 18.00, Čitaonica E

PRIPREMA POWER POINT PREZENTACIJE

 

Predavač: Nataša Papić, bibliotekarka

 

Napraviti dobru prezentaciju koja će pratiti predavanje, poslovni plan ili neko drugo idejno rešenje, zahteva određena znanja i veštine. Jasna, informativna, vizuelno prijatna prezentacija nam može biti od velike koristi da ilustrujemo svoje ideje, a loša može biti veoma štetna. Na ovoj radionici će biti reči o strukturi, najčešćim greškama koje se prave prilikom izrade prezentacije, o dizajnu, upotrebi fonta, slike, multimedijalnih sadržaja.