11. 1. 2018.| Književni program

Četvrtak, 11. januar, 20.00, Klub Magistrala

Predstavljanje novih izdanja romana ERNESTA SABATA na srpskom jeziku

TUNEL i O JUNACIMA I GROBOVIMA u prevodu Slavice Kojić i

ABADON, ANĐEO UNIŠTENjA u prevodu Aleksandre Mančić (Plato, 2017)

Učestvuju Aleksandra Mančić, Bojana Kovačević Petrović i Nataša Anđelković

 

Ernesto Sabato (24. 6. 1911, Rojas - 30. 4. 2011, Santos Lugares, Buenos Ajres), argentinski književnik koji je studirao matematiku, fiziku i filozofiju na Universidad de La Plata. U srednjoškolskim i studentskim danima aktivan je u anarhističkim, a kasnije u komunističkim pokretima. Posvećuje se pisanju, napustivši uspešnu naučnu karijeru i odselivši se na planinski ranč, 1945. Napisao je tri romana i mnoštvo eseja. Kombinujući iskustva egzistencijalističke poetike (Tunel, 1948) s elementima magičnog realizma (O junacima i grobovima, 1961), te narativnim strategijama postmoderne (Abadon, anđeo uništenja, 1974), stvorio je neponovljiv literarni kaleidoskop. Politički angažovan, kritikovao je vojnu diktaturu u Argentini i bio predsednik Nacionalnog odbora za nestale osobe tokom vladavine vojne hunte u Argentini. Neki od eseja: Pojedinac i univerzum, Ljudi i zupčanici, Pisac i njegove aveti, Pre kraja, Otpor, Španija u dnevnicima moje starosti. Dvadeseti vek je čekao u zasedi kao što noćni napadač čeka neki par pomalo snobovskih ljubavnika. Čekao je sa svojim mehanizovanim klanicama, masovnim ubistvima Jevreja, slomom parlamentarnog sistema, krajem ekonomskog liberalizma, očajanjem i strahom. Pojedinac i univerzum, izabrala i prevela Aleksandra Mančić