19. 4. 2018.| Književni program

Četvrtak, 19. april, 19.00, Klub Magistrala

Razgovor o knjizi Statisa Gurgurisa

DA LI KNJIŽEVNOST MISLI? Književnost kao teorija za antimitsko doba

u prevodu Nade Harbaš (FMK, 2017) i o izdavačkoj delatnosti Fakulteta za medije i komunikacije – Univerzitet Singidunum

Učestvuju: Obrad Savić, Татјаna Rosić i Nada Popović Perišić

 

Knjiga pokreće pitanje ima li književnost sposobnost da bez spoljnjeg tutorstva pojmovno artikuliše stanje sveta iz kojeg nastaje i kojem se alegorijski obraća. Autor tvrdi da projekat koji književnost razume kao teoriju nije, strogo govoreći, filozofski. Izumevanje književnosti kao apsolutne teoretske prakse, koje je tradicionalno prepoznato kao romantičarski poduhvat nezamisliv izvan prosvetiteljske problematike, mitopoetska je artikulacija antropocentrične, svetovne, društvene imaginacije, karakteristične za ovaj istorijski period. Pitanje književnosti kao teorije za antimitsko doba prevazilazi polazišta drevnog spora između poezije i filozofije i ide do radikalnog značaja samog političkog – do pitanja kako mi, u vlastitom društveno-istorijskom trenutku, razumevamo, procenjujemo i sprovodimo odnos političkog prema poietičkom.