26. 4. 2018.| Književni program

Četvrtak 26. april u 19.00, Klub Magistrala

Predstavljanje romana MIŠELA TURNIJEA - ZLATNA KAPLJICA

u prevodu Vladimira D. Jankovića

(Agora, 2017)

Učestvuju Alen Bešić i Vladimir D. Janković

 

Priča romana prati put mladića koji traga za samim sobom i na kojem sreće ličnosti čiji je značaj simbolički. Turnijeov narativni stil predstavlja sintezu tradicija usmene književnosti Magreba i francuskog indirektnog diskursa. Autor je brižljivo prikupljao građu, ostavljajući nam korisne fusnote i bibliografiju.

 

„Ova knjiga nas primorava da razmišljamo o društvu u kojem smo sa svih strana, zasipani raznim slikama, koje nam se nameću kao smernice i merodavni pokazatelji. Ovde je reč o aktuelnim slikama, o fotografijama ili o reklamama, rečju, o elementima koji čine sastavni deo naše svakodnevice.”

Un monde modern

Mišel Turnije (1924, Pariz – 2016, Šoizel), filozof po obrazovanju, odrastao je u centru Pariza, za koji je rekao da u tom gradu čovek ne može biti srećan. Presudni uticaj na njegove studije imao je Gaston Bašlar. Od 1946. do 1950. je u Nemačkoj, na Univerzitetu u Tibingenu, gde upoznaje Deleza. Razočaran posleratnim prilikama i filozofskim krugovima u Parizu otpočinje novinarsku karijeru. Na Radio France uređivao je i vodio emisiju Čas francuske kulture. Pisao je za Le Monde i Le Figaro, bavio se marketingom, bio je urednik u izdavačkoj kući Plon. Za prvi roman Petko ili limbovi Pacifika dobio je Grand Prix du Roman Francuske akademije. Za roman Kralj Vilovnjak dobio je Gonkura. Njegove knjige za decu izazivale su šok jer se bavio tabu temama kao što su politika i pol. Autor je žanrovski različitih tekstova, od malih priča, dnevnika, eseja, do romana, s elementima fantastike, a u isti mah i magičnog i naturalističkog. Inspiraciju je nalazio u istoriji, mitovima, knjigama.