26. 4. 2018.| Biblioteka

RADIONICE INFORMACIONA PISMENOST

Četvrtak, 26. april, 18.00, Čitaonica E

UPRAVLjANјE ISTRAŽIVAČKIM PODACIMA

Plan pripreme, izrade i diseminacije rezultata master rada ili doktorata

 

Predavač: Sandra Delјanin

 

U procesu naučno-istraživačkog rada prikuplјa se, skladišti i obrađuje veoma veliki broj podataka. Istraživački podaci su dragoceni resursi i potrebno je dosta vremena, energije i novca kako bi se prikupili, a mogu biti vredan izvor budućih naučnih ili edukativnih sadržaja. Veoma je važno upravlјati podacima efikasno od samog početka do kraja istraživačkog rada. To se odnosi na njihovo skladištenje, čuvanje, distribuiranje, dokumentaciju i diseminaciju. Treba na vreme razmišlјati o tome gde i na koji način čuvati informacije, kako ne bismo rizikovali da ih izgubimo zbog zastarele verzije nekog softvera ili otkazivanja hard diska, kao i o tome u kom formatu treba da ih pohranjujemo kako bi bili kompatibilni i fleksibilni za konvertovanje.