20. 4. 2018.| Likovni program

20. april - 8. maj, Galerija

Otvaranje: petak, 20. april, 19.00

IMAGINARNO PUTOVANјE – PROSTORI ZA NASELjAVANјE

Eva Barton (Mađarska), Jorge Fabián Castillo (Meksiko) i Jordi Vic (Katalonija), izložba u okviru Festivala Beogradski mesec fotografije

 

Putovanje nije tek stanje geografske mobilnosti. Ono može biti i pogled ka unutra, koji ima sopstveno vreme i čiji prikazi nastaju iz imaginarnog. Upravo tu se autori smeštaju i klade na fotografiju kao način da dođu do tog nepostojećeg imaginarijuma stvarnog, čineći ga opiplјivim, senzitivnim i intimnim kroz svoje radove.

 

 

www.evabarton.com

www.jorgefabiancastillo.com

www.jordivic.com

 

Radno vreme Galerije: svakog dana osim nedelje od 17:00 - 21:00

Ulaz slobodan