29. 5. 2018.| Biblioteka

RADIONICE INFORMACIONA PISMENOST

 

Utorak, 29. maj, 18.00, Čitaonica E

AUTORSKO PRAVO NA INTERNETU, PLAGIJARIZAM,CREATIVE COMMONS LICENCE

 

Predavač: Nataša Papić

 

Poznavanje autorskog prava i razumevanje pojma plagijarizma je veoma važno u akademskim krugovima. Obukom studentske populacije može sedoprineti redukciji broja plagiranja koja se dešavaju nehotice, iz neznanja. Cilj radionice je da studente upozna sa pravima i odgovornostima koje imaju prilikom izrade i objavljivanja radova. Kako zaštiti svoja i poštovati tuđa autorska prava na internetu? Šta su to creative commonslicence i kako one štite autorsko pravo na internetu? Veoma aktuelne teme današnjice, kada je svaki sadržaj moguće objaviti i preuzeti sa interneta, što dovodi u realnu opasnost od plagiranja.

 

Prijavite se za radionice na: biblioteka@dksg.rs