6. 12. 2018.| Književni program

Četvrtak, 6. decembar, 19.00, Klub Magistrala

Predastavljanje knjige novela

DRAGANA STOJANOVIĆA “ĆERKA ŠPANSKOG BORCA”

(Dom kulture Studentski grad, 2018)

Govore: Aleksandar Jovanović, Mladen Vesković i autor

 

Knjigu čine tri novele, Patro, Erihova smrt i Ćerka španskog borca, koje povezuje nastojanje da se po narativnoj dijagonali, koja preseca XX vek, prikaže šta nam se u njemu događalo i šta nije moglo da se ostvari (…). Knjiga počiva na saznanju da se epoha umetnički može istinski izraziti tek kada se ukrste ili stope u posebnu narativnu celinu životi istorijskih ličnosti iz raznih perioda tog vremena s likovima nastalim radom piščeve imaginacije koju je to vreme usmeravalo, osvedočavalo ili stavljalo pred nedoumice i pitanja o tome šta od prošlosti ne prestaje u sadašnjosti i budućnosti.

 

Dragan Stojanović (13. 4. 1945, Beograd), pisac, teoretičar, prevodilac i profesor emeritus na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti. Romani: Dvojež, Zločin i kazna, Benzin, Okean, Urednik od iskustva; priče: Svetska književnost (…), Meseci; pesme: Olujno veče, Sl. Četiri pesme o Sl, Godine, Nije to sve; teorija: Fenomenologija i višeznačnost književnog dela, Ironija i značenje, O idili i sreći. Heliotropno lutanje kroz slikarstvo Kloda Lorena, Rajski um Dostojevskog, Paradoksalni klasik Tomas Man, Lepa bića Ive Andrića, Poverenje u Bogorodicu, Energija sakralnog u umetnosti, Švejk hoće da pobedi; prevodi: Doktor Faustus Tomasa Mana, Dijalektika ideja DostojevskogVolfganga Miler-Lautera, Ironija ljubaviFridriha Šlegela, Dijalektika sekularizacije Jirgena Habermasa i Jozefa Racingera, Roman fenotipa Gotfrida Bena.