19. 3. 2019.| Likovni program

19 – 31. mart, Galerija

Otvaranje: utorak, 19. mart, 19.00

POSLE ISTINE

Ema Teokarević, Jelena Redžić i Filip Čekić

 

Izložba Posle istine se sastoji od tri rada koji su deo master projekata na Departmanu za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije: serija video radova Eme Teokarević pod nazivom Mama, Maja, Branka (2018); video projekcija i crteži Jelene Redžić (2018) sa nazivom Jovan Vladimir i MAD – Mutually Assured Distraction; serija fotografija Filipa Čekića (2019). Ema Teokarević kombinuje elemente video ispovesti, muzičkog spota i participacije u funkciji artikulacije “životnih priča” svojih junakinja ispunjenih željama, strahovima i nadom. Jelena Redžić ispituje odnos realnog i imaginarnog prostora u slici ukazujući na koji način se prepliću, dopunjuju, dezintegrišu i iznova integrišu, što se reflektuje na sve aspekte našeg života. Filip Čekić, polazeći od igre rečima izvedenih iz hladnoratovske vojne strategije (distraction - destruction), problematizuje na koji način se pomoću različitih nametnutih socijalnih normi skreće pažnja sa gorućih pitanja i uspostavlja konsenzus za afirmisanje – nepažnje! Sva tri rada na različite načine ocrtavaju destabilizovanje jasnih granica između realnog, istinitog, imaginarnog, nametnutog, medijskog, neistinitog i intimnog.

 

foto: Ema Teokarević, Mama, Maja, Branka (2018), frejm iz video rada