5. 2. 2014.| Forum

Sreda 5.2. u 19:00, Klub Magistrala

Promocija časopisa

SLAVA

Govore: Nebojša Jeremić, Andrej Stefanović, Vojin Stanković i Vesna Kakaševski

 

Tematski broj časopisa Slava odnosi se na obnovu slovenske duhovnosti. Prezentaciju časopisa pratiće izlaganje o izdanjima sličnog tipa, kao i izlaganje o udruženjima i veb-sajtovima koji sa bave obnovom slovenske tradicije. Pored toga,  biće predstavljen i prvi rodnoverni kalendar, koji određuje datume proslava staroslovenskih praznika.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/02/14


foto: Aleksandrija Ajduković