28. 9. 2015.| Forum

Ponedeljak 28. 9. u 19:00, Mala sala

Istorijske teme

ZBITIJE VELIKOG RATA

Tragovi nepometeni u pamćenju

Predstavljanje knjige Miloša Kneževića

Govore: Živojin Đurić, Nikola Žutić, Dario Kršić, Dušan Dostanić i autor

 

Kako god, knjiga Zbitije Velikog rata sadrži težnju da ukaže na prilike u Evropi i na Balkanu u decenijama koje su na razmeđu vekova prethodile Prvom svetskom ratu i vremenu njegovog odvijanja i ishoda. Kao početni i završni reperi perioda u kome su akumulirane suprotnosti koje su dovele do svetskog sukoba, istaknuti su Berlinski kongres 1878. i atentat Mladobosanca Gavrila Principa na neomiljenog austrougarskog prestolonaslednika nadvojvodu Franca Ferdinanda 28. juna 1914. godine u Sarajevu.

Taj period je i za Austrougarsku i za Srbiju bio u svemu preloman. Na imperijalnim razvalinama poražene Austrougarske izniklo je više nezavisnih evropskih država, dok je samoodbranjena i oslobodilačka Srbija urasla u prvu jugoslovensku državu. Na delu je bila koliko trusna, toliko opsežna i dalekosežna ratna reorganizacija srednjeevropskog i balkanskog prostora u poratnoj Evropi.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/09/15


foto: Aleksandrija Ajduković