7. 6. 2017.| Akademski filmski centar

OTKAZANO

Sreda, 7. jun, 19.00, Mala sala

Tribina AFC

MLADI I TEORIJA KULTURE

 

Kroz razgovor sa sagovornicima/cama razmotrićemo koliko se mladi danas interesuju i koliko čitaju tekstove posvećene savremenim teorijama kulture, pre svega poststrukturalizmu i postkolonijalnim teorijama kulture. Razmotrićemo takođe i koliko su mladi svesni uticaja ovih teorija na njihove živote, kao i kako iščitavaju i koliko im je važna politička i ideološka dimenzija umetničkih i kulturnih proizvoda.

 

Moderator: Bojan Milosavlјević

Sagovornici: predstavnici/ce mladih, student društvenih nauka i umetničkih fakulteta