22. 11. 2017.| Akademski filmski centar

Sreda, 22. novembar, 20.00, Mala sala

Akademski filmski Zagreb u Beogradu

FILMOVI AKADEMIJE DRAMSKIH UMJETNOSTI U ZAGREBU

 

Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu svojom tradicijom i značajem zauzima posebno mesto u svom području u Hrvatskoj. Ona je najstarija hrvatska visoka škola koje se bavi dramskom pedagogijom i obuhvata gotovo sve aspekte pozorišne, izvođačke, filmske i medijske umetnosti na praktičnom, teorijskom i naučnom nivou. Unutar umetničke nastavne produkcije, koja je glavni oblik praktičnog umetničkog rada studenata, ADU svake akademske godine proizvede pedesetak pozorišnih i plesnih i više od sto filmskih i audio-vizuelnih dela. U DKSG-u predstavićemo samo jedan mali deo izuzetne filmske produkcije ADU Zagreb.

 

13+, r: Nikica Zdunić, 21’

Janka je na pragu puberteta i zaokuplјena je plesom, na koji ide s prijatelјicom Zoranom. Prolazeći kroz probleme i poraze koji se u očima devojčice čine velikima, Janka ulazi u svet tinejdžera, htela to ili ne.

 

Bejbisiter, r: Ivan Sikavica, 23’

Čiks misli da je život svuda bolјi osim tamo gde se on trenutno nalazi - no, jesu li daleki brežulјci zaista tako zeleni kako mu se čini?

 

Terarij, r: Hana Jušić, 25’

Tinu i njenog brata Maksa ubija bakina loša čorba, letnja žega i stravična dosada. Oboje bi da su negde drugde, s nekim drugim lјudima, no nažalost imaju samo jedno drugo.

 

Trajanje programa: 69’

 

Akademski filmski centar (AFC) Doma kulture Studentski grad u Beogradu organizuje program pod nazivom Akademski filmski Zagreb. Svake srede u novembru biće održan po jedan filmski program zagrebačkih produkcijskih kuća bliskih AFC-u (kratki, animirani, eksperimentalni, studentski, kinoklubaški filmovi), a tokom nedelјe i jedno javno predavanje ili masterklas zagrebačkih proučavalaca filma, televizijskih serija, animacije, pokretnih slika svih vrsta.