31. 1. 2018.| Akademski filmski centar

Sreda, 31. januar, 20.00, Mala sala
AFC U KONTEKSTU: 1958-2018.
Vidici nove generacije. Prva sesija: Kratki kurs istorije AFC-a

O istoriji Akademskog filmskog centra (delovao pod nazivom Akademski kino-klub od 1958. do 1976. godine), formalnim postupcima, tematskim linijama, kontekstu jugoslovenskog i svetskog alternativnog filma, uz primere iz filmova, TV emisija, intervjua i tekstova, govoriće urednik Arhiva alternativnog filma Ivan Velisavljević, urednik filmskog programa DKSG Igor Toholj, kao i studenti filma, koji će ponuditi svoj pogled na istoriju, teoriju i praksu AFC-a.

Ovo je prvi u seriji programa Arhiva alternativnog filma na kojima će se, uz susret generacija AFC-a, studenata, teoretičara i filmskih autora, tokom 2018. razgovarati o nasleđu AFC-a, analizirati sadržaj, forma i kontekst alternativnih i eksperimentalnih filmova koji su producirani u Akademskom kino klubu/filmskom centru od nastanka do danas. Program se realizuje u sklopu obeležavanja šezdesetogodišnjice Akademskog kino kluba/Akademskog filmskog centra.