25. 2. 2018.| Filmski program

Velika sala, u 18.00 i 20.00, 25. februar - 4. mart

FEST 2018 U DOMU KULTURE STUDENTSKI GRAD

 

Detalјan program će biti naknadno objavlјen.