18. 4. 2018.| Akademski filmski centar

Sreda, 18. april, 20.00, Mala sala

ČIST FILM

AFC u kontekstu 1958-2018: Vidici nove generacije (četvrta sesija)

 

Ideja o čistom filmu javila se već na samom začetku filmske umetnosti, najpre kao otpor komercijalnoj i zabavlјačkoj prirodi novog medija, da bi tokom dalјeg razvoja postala jedan od njegovih najvećih mitova, zlatno runo filma za kojim su besomučno tragali filmski čistunci. Kao i svaki mit, čist film može predstavlјati izvor inspiracije i pokretačke energije za otkrivanje novih formi, ali i uzrok raznih zabluda.

Pokušaćemo da sagledamo obe strane ovog mita postavlјajući pitanja: Od čega film treba da bude očišćen? Zašto je naracija arhineprijatelј? Da li je čist film problem teorije ili prakse? Da li je antifilm suprotnost čistom filmu ili njegov prirodan naslednik? Da li čist film možda jedino postoji u nečistom?

Predavač i vodič kroz program Jovan Marković, master student FDU

 

Ulazak voza u stanicu (1895), braća Limijer

Berlin: Simfonija velegrada (1927), Valter Rutman (insert)

Pravac (1964), Tomislav Gotovac

5 minuta čistog (1925), Anri Šomet

Čist film (1984), Miroslav Bata Petrović

Sky Lines (2014), Nadin Pulen