30. 5. 2018.| Akademski filmski centar

Sreda, 30. maj, 19.30, Mala salaNEPOSLUŠNI I PREKOBROJNI:

PIKSELIZOVANA SLIKA OMLADINE U SRPSKOM FILMU

 

Predavač: Maša Seničić, doktorantkinja na FDU

 

Drugo od dva predavanja koji čine kratki ciklus posvećen savremenom srpskom filmu o odrastanju. Drugi deo predavanja će tematski prevazići socio-kulturnu poziciju mladih i generacijska pitanja potegnuta na savremenom srpskom filmu i iza njega, a dotaći će se filmskog jezika, te formalnih postupaka svežih glasova koji čine važan deo nacionalne kinematografije. Premda ne možemo govoriti o doslednom rediteljskom talasu u poetskom i estetskom smislu, istaći ćemo motive koji se ponavljaju, a među kojima se izdvajaju dvostruko medijatizovana slika i oponašanje vizuelne i strukturalne prirode digitalnih medija.

 

Tokom predavanja će, radi ilustracije i kontekstualizacije, biti prikazani odabrani segmenti filmova Tilva Roš, Šišanje, Oktobar, Klip, Varvari, Panama, Pored mene, Afterparti.

 

Maša Seničić (Beograd, 1990) je scenaristkinja, pesnikinja i esejistkinja. Diplomirala dramaturgiju na FDU i odbranila master rad La jeunesse désaffectée u srpskom filmu: 2010-2015 (nagrada dr Dušan Stojanović). Sarađivala je na različitim domaćim i međunarodnim projektima, pre svega na filmu kao autor, saradnik i predavač, a zatim u pozorištu, na radiju i brojnim festivalima. Koselektorka je programa Hrabri Balkan u okviru Festivala autorskog filma, kao i jedan od osnivača i koordinatorka edukativnih programa udruženja Filmkultura.