22. 6. 2018.| Akademski filmski centar

Petak, 22. jun, 19.00, Mala sala

MEDIJSKI AKTIVIZAM, ARHIVIRANјE POLITIČKIH POKRETA, PROMIŠLjANјE KOLEKTIVNOG PAMĆENјA

 

Prezentacija: Özge Çelikaslan

 

Kao deo programa Škole angažovanog filma, Özge Çelikaslan će napraviti pregled video-aktivizma u Turskoj od kraja devedesetih do danas i dati uvod u video i arhivske prakse kolektiva Artıkişler („ostaci”) u kontekstu političke estetike i razmišlјanja o kolektivnom pamćenju.

 

Video projekcije: Zaposednuti razum (Haunted Reason, 2013, 3'), Sećanje (Memory, 2010, 9'), Izabrani video radovi Videogrami otpora Tekel, 78 dana (Videograms of Tekel Resistance, 78 days, 2016, 20'), Videookupacija  (Videoccupy , 2013, 12'), bak.ma (2016, 4'), Beton (Beton/Concrete, 2018, 5').

 

Özge Çelikaslan je medijska umetnica, istraživačica, suosnivačica / članica umetničkih i aktivističkih kolektiva. Kolektiv Artıkişler se oslanja na kolektivni rad, izložbene i prezentacijske taktike u saradnji sa drugim grupama, koje imaju slične stavove o važnim političkim pitanjima nedavne turske istorije.

 

Škola angažovanog filma se realizuje od aprila do decembra 2018. u prostorijama AFC DKSG. Projekat prema zamisli umetničkog dua Doplgenger realizuje udruženje Transimage u saradnji sa Akademskim filmskim centrom DKSG i uz podršku fondacije Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.