27. 6. 2018.| Akademski filmski centar

Sreda, 27. jun, 20.00, Mala sala

AFC u kontekstu 1958-2018: Vidici nove generacije (peta sesija)

NOVO SVETLO:

ŽENA I SEKSUALNOST U EKSPERIMENTALNOM FILMU

 

Žena je kroz vizuelne reprezentacije, počevši od slikarstva, pa sve do filma i ostalih audiovizuelnih umetnosti i medija, predstavlјana kao objekat pogleda i žudnje, i kroz tu sliku je bila stavlјana u položaj potčinjenosti. Konvencionalna filmska naracija obiluje prizorima ženskog tela i seksualnog čina, u kojima se ženska perspektiva zanemaruje i u kojima se žena ne doživlјava kao samosvesno (seksualno) biće. Da li je u takvom kontekstu uopšte i moguće prikazati nago žensko telo i seksualni čin koji neće biti zasićeni patrijarhalnim značenjima, nego će delovati emancipatorski za (i na) žene? I ako jeste, koje formalne, sadržajne i estetske osobine takvi filmovi nose? Istražujući stvaralački opus jugoslovenskih autorki eksperimentalnog filma pokušaćemo da damo odgovore na ova pitanja.

 

Program filmova:

Penelopa 77 (Bilјana Belić, 1977)

Pieta (Bilјana Belić, 1970)

Lična disciplina (Miroslav Bata Petrović i Julijana Terek, 1983)

Diabl (Zorica Kijevčanin, 1988)

 

Kroz filmove i primere iz filmova vode vas Dunja Nešović i Ivona Đurić, studentkinje Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.