5. 9. 2018.| Akademski filmski centar

AFC U KONTEKSTU: AFC DOK

 

Dvodelno predavanje Galine Maksimović o dokumentarnim filmovima AFC-a, u okviru ciklusa „AFC u kontekstu, 1958-2018“, baviće se njihovom pozicijomu odnosu na eksperimentalne i igrane filmove, kao i smeštanjem u širi kontekst srpske i evropske produkcije. Iako sudokumentarci bili neštomanje zastupljeni u filmografiji AFC-a, nekolicina dokumentarista ovde jeizgradila temelje svoje poetike.

 

Studentkinja dramaturgije Galina Maksimović predstaviće i analizirati brojne filmove iz dokumentarne produkcije AFC-a, stavljajući fokus na četiri autora (Ivanu Todorović, Ivana Mandića, Igora Toholja i Zorana Tairovića), uz kratke inserte i primere, kao i diskusiju sa publikom.

 

Sreda, 5. septembar, 20.00, Mala sala

AFC DOK 1: DRUŠTVENI DUELI

Filmovi Ivane Todorović i Ivana Mandića

 

Tematizovanje društvenih protivrečnosti i konflikata, kao i svojevrsni aktivizam, u osnovi su filmova Ivane Todorović i Ivana Mandića, istaknutih autora AFC-ovih dokumentaraca. Filmovi Ivane Todorović bave se temom „nevidljivih ljudi“: romskim pitanjem (Svakodnevica romske dece u Bloku 71, 2006), štićenicima doma za nezbrinutu decu nakon što postanu punoletni (Reprezent, 2009), pripadnicima transrodne zajednice (Ja kad sam bila klinac bila sam klinka,  2013)... Filmovi Ivana Mandića, pak, često se tiču problematike jugoslovenskog nasleđa: odricanja od partizanske borbe i antifašizma kroz promenu imena ulica (Nestanak heroja, 2009) ili sudskog rehabilitovanja snaga kolaboracije (Problem percepcije, 2011)...