2. 10. 2018.| Akademski filmski centar

Utorak, 2.10.2018., Mala sala u18:00

VIŠEGRADSKI FORUM ANIMACIJE: NOVI TALENTI 2018.

Ovaj projekat teži promociji najtalentovanijih mladih autora animiranih filmova iz centralne i istočne Evrope. Forum predstavlja najbolje filmove studenata i debitanata pred profesionalnom publikom i javnošću. Izbor filmova se fokusira na izuzetne talente čiji radovi nagoveštavaju uspešne karijere. Projekat uključuje prezentaciju ovih filmova na odabranim evropskim festivalima animiranog filma kako bi se skrenula pažnja na nove talente i kako bi se oni povezali sa iskusnim svetskim producentima.

VEZA / Bond / Kötelék, Judit Wunder / Hungary, 2016, 9:00

mARIJA iSUS gALAKSIJA/  mARRY jESUS gALAXY, Mery Gobec, Asja Trost, Inês Sampaio, Sandra Jovanovska / Slovenia, 2017, 3:00

TUTI / Tutti, Marek Jasaň / Slovakia, 2016, 1:00

PROCES / Process Lucija Bužančić / Croatia, 2017, 4:00

O MAJKO! / Oh Mother! / O Matko!, Paulina Ziolkowska / Poland, 2017, 12:00

BEŽIČNI / WireLess, Szandra Pataki / Hungary, 2016, 6:00

O BOŽE! / Oh God! / Oh Jezu!, Betina Bożek / Poland, 2017, 3:00

STRANAC U MOJOJ GLAVI / The Stranger in My Head, Petra Balekić / Croatia, 2017, 4:00

KONTRAST / Contrast, Barbora Bárková / Slovakia, 2017, 4:00

MUKUMU / Mukumu / Mukumů, Pavla Baštanová / Czech Republic, 2017, 8:00

NEBESKI PLODOVI / The Fruits of Clouds / Plody mraků, Kateřina Karhánková / Czech Republic, 2017, 10:00