2. 10. 2018.| Akademski filmski centar

Utorak, 2. oktobar, Galerija u 19:30

OTVARANjE IZLOŽBE:SEDAM – POGLED NA PROCES RADA NOVE SRPSKE ANIMACIJE

Izložba SEDAM- Pogled na proces rada nove srpske animacije zamišljena je kao svojevrstan uvidu kompleksan proces stvaranja animiranog filma. Na izložbi su predstavljena tri autorska filmakoji su ove godine deo Takmičarskog programa. Sva tri filma rađena su potpuno drugačijimtehnikama pa će posetioci imati priliku da se bliže upoznaju sa različitim umetničkim i tehničkimpristupima.

Na primeru filma Muzičke traume biće predstavljen proces stvaranja klasične animacije crtežana papiru u kombinaciji sa animacijom objekata i isečaka. Film Eho rađen je tehnikom 3D i 2Dkompjuterske animicije, a film Neputovanja u tehnici lutka filma. U galeriji su izloženi i materijaliiz četiri studentska filma koja su nastala kao diplomski i master radovi na Fakultetu primenjenihumetnosti. Ovi animirani filmovi rađeni su tehnikom- crtež na papiru i u kompjuteru, a dvastudentska filma deo su projekta Radiovizja.

Izložene skice, crteži i storibordovi prikazuju faze u razradi likovnih i scenografskih rešenja, aposetioci će moći da pogledaju i test animacije i probe, 3D modele, delove scenografije i lutke.