28. 2. 2019.| Akademski filmski centar

KURS ANGAŽOVANOG, AKTIVISTIČKOG I GERILSKOG FILMA

 

U sklopu kursa će se istraživati na koji način su tokom istorije film i video korišćeni kao sredstvo za društvenu mobilizaciju, političko organizovanje i obrađivanje socijalno relevantnih tema. Analiziraće se u kojoj meri filmska umetnost i različiti mediji koji se zasnivaju na tehnologiji pokretnih slika utiču na formiranje društvene realnosti, na koji način se gerilsko snimanje može koristiti da bi se izbegla kontrola od strane centara moći, koliko nam primeri iz istorije filma mogu pomoći da kritički tumačimo određena istorijska dešavanja i kako je moguće koristiti film i video za aktivno preoblikovanje sveta u kome živimo.

Kurs će uključivati izlaganje o osnovnim konceptima vezanim za angažovani, aktivistički i gerilski film, analizu najznačajnijih primera iz istorije filma, projekciju kratkih filmova i inserata, zajedničku diskusiju, čitanje različitih manifesta i drugih ključnih tekstova vezanih za ovu oblast, kao i praktični deo koji će se baviti tehnikama snimanja, montiranja, dramaturgije i režije i koji će se zaokrižiti jednonedeljnom radionicom u okviru koje će svi polaznici moći da snime svoj kratki film ili video.

 

Ukupno trajanje kursa je 4 meseca (dvočas jednom nedeljno, ukupno 16 termina), a praktična radionica će biti organizovana nakon završetka kursa.

 

Kurs se organizuje u okviru aktivnosti Samoobrazovnog univerziteta “Svetozar Marković”, a vodi ga Saša Perić, filmski i pozorišni reditelj, aktivista i doktorand studija kulture na Fakultetu političkih nauka.

 

Četvrtak, 28. februar, 19.00, Studio 28
SOVJETSKA REVOLUCIJA I KINEMATOGRAFIJA: EJZENŠTAJN, PUDOVKIN, DZIGA VERTOV, KINO-PRAVDA.