24. 2. 2014.| Forum

Ponedeljak 24.2. u 19:00, Klub Magistrala

Sociološke teme

ĐAVO, ISTORIJA I FEMINIZAM – SOCIOLOŠKE PUSTOLOVINE

Predstavljanje knjige Slobodana Antonića

Govore Vladimir Konečni, Slađana Ilić, Ivan Jovanović i autor

 

„Pišući oglede za knjigu imao sam utisak da sam putnik koji se upušta u svojevrsne sociološke pustolovine... Ipak, ako je išta suprotno pojmu ozbiljnog naučnika i univerzitetskog profesora to je upravo sklnost ka pustolovinama -  pa i onim intelektualnim. Samo u filovima o Indijana Džonsu  univerzitetski profesori su junaci avantura. Smatra se da naš status mora da bude praćen sa maksimalnom opreznošću, dugogodišnjom specijalizacijom, na jedno ili dva naučna pitanja, poštovanjem uspostavljenih autoriteta van naše specijalizacije, itd. I ova pravila svakako da su suštinski važna za kumulativni rast naučnog znanja. Ali šta ćermo sa sa naukama – poput sociologije – u kojoj važan deo naučne zajednice odbija da sopstvenu nauku definiše baš preko kumulativnog prirasta znanja?“